Squat Nasıl Yapılır?

  • Merhaba;


    Squat egzersizlerinde çömelme pozisyonunda diz kapağından kalçaya kadar olan bacak bölgesi yere paralel olmalıdır. Diziniz ise ayak ucu hizasını geçmemelidir. Geçtiğinde yükün diz kapağına bindiğini hissedersiniz ve bu sizi rahatsız eder. Vücut hafif öne eğik ama omurga düz olmalıdır. Egzersiz esnasında bir ayna mevcut ise yanına geçip kendinizi takip edebilirsiniz.

Participate now!

Don’t have an account yet? Register yourself now and be a part of our community!